ตัวกรองสินค้า
ยี่ห้อ
ต่ำกว่า 1,000 บาท

10 products found in เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ

Insta-TEST® 4 Plus
  • 500.00 ฿
Salt/TDS/Temp TRACER PockeTester™
  • 14,400.00 ฿
Copper Test Kit
  • 1,300.00 ฿
Insta-TEST® Sodium Chloride (Salt) Test Strips
  • 500.00 ฿
Total Chlorine TRACER
  • 49,000.00 ฿
Insta-TEST® PRO Sodium Chloride (Salt) Test Strips
  • 1,000.00 ฿
Insta-TEST Copper and Iron Test Strip Kit
  • 1,300.00 ฿
Insta-TEST® Cyanuric Acid Test Strips
  • 600.00 ฿
Insta-TEST® 5 Plus
  • 800.00 ฿
Insta-TEST® PRO Low Range Phosphate Test Strips
  • 1,100.00 ฿