ตัวกรองสินค้า

เคมีปรับสภาพน้ำทั้งหมด

ยี่ห้อ
ต่ำกว่า 1,000 บาท

28 products found in เคมีปรับสภาพน้ำทั้งหมด

TCCA Chlorine 50kg
 • 3,500.00 ฿

SALE!

pH Minus
 • 700.00 ฿
 • 600.00 ฿

SALE!

Shock Chlorine 5kg
 • 1,800.00 ฿
 • 1,600.00 ฿

SALE!

pH Plus 5kg
 • 700.00 ฿
 • 600.00 ฿
Metal Free Algaecide
 • 1,100.00 ฿

SALE!

Long Lasting Chlorine 5kg
 • 1,600.00 ฿
 • 1,400.00 ฿
SHOCK AND SWIM
 • จาก 300.00 ฿

SALE!

Tropical Strength Algaecide 1ltr
 • 1,100.00 ฿
 • 1,000.00 ฿

SALE!

Maxi Clear Skimmer Tablet 125g
 • 130.00 ฿
 • จาก 110.00 ฿
Water Hardener
 • จาก 600.00 ฿
เกลือบริสุทธิ์แบบชื้น 25kg
 • 190.00 ฿
ทรายแก้วแบบหยาบ Gzy Clear [Coarse] Filtration Media 15kg
 • 500.00 ฿
ทรายแก้วแบบละเอียด Gzy Clear [Fine] Filtration Media 15kg
 • 500.00 ฿

SALE!

pH UP 2kg
 • 340.00 ฿
 • 300.00 ฿
MAXI CHLOR 5in1
 • จาก 1,100.00 ฿
Alkalinity Up
 • จาก 300.00 ฿

SALE!

pH DOWN 3kg
 • 560.00 ฿
 • 500.00 ฿

SALE!

Pool Cleaner 1 liter
 • 1,700.00 ฿
 • 1,500.00 ฿
Cleaner & Degreaser 1ltr
 • 1,000.00 ฿
Chlorine Neutraliser
 • 500.00 ฿
Metal Magnet 1ltr
 • 800.00 ฿
Stain Remover 1kg
 • 900.00 ฿
Fast Floc 1ltr
 • 1,000.00 ฿
Nil-Phos 1ltr
 • 700.00 ฿

SALE!

Super Clear 1ltr
 • 800.00 ฿
 • 700.00 ฿
Pool Shimmer 1ltr
 • 700.00 ฿
Sun Block
 • จาก 600.00 ฿

SALE!

Pool Floc 2kg
 • 450.00 ฿
 • 400.00 ฿