ตัวกรองสินค้า

ตำ่กว่า 1,000 baht

40 products found in ตำ่กว่า 1,000 baht

SALE!

pH Minus
pH Minus
 • 700.00 ฿
 • 600.00 ฿

SALE!

pH Plus 5kg
pH Plus 5kg
 • 700.00 ฿
 • 600.00 ฿
แปรงขัดสระสแตนเลส 10 นิ้ว
แปรงขัดสระสแตนเลส 10 นิ้ว
 • 600.00 ฿

SALE!

ตะแกรงตักใบไม้ 18 นิ้ว
ตะแกรงตักใบไม้ 18 นิ้ว
 • 560.00 ฿
 • 500.00 ฿
SHOCK AND SWIM
SHOCK AND SWIM
 • จาก 300.00 ฿

SALE!

หัวดูดตะกอนแบบแปรง 10 นิ้ว
หัวดูดตะกอนแบบแปรง 10 นิ้ว
 • 700.00 ฿
 • 600.00 ฿

SALE!

หัวดูดตะกอนแบบล้อ 14 นิ้ว
หัวดูดตะกอนแบบล้อ 14 นิ้ว
 • 900.00 ฿
 • 800.00 ฿
เกลือบริสุทธิ์แบบชื้น 25kg
เกลือบริสุทธิ์แบบชื้น 25kg
 • 190.00 ฿
ทรายแก้วแบบหยาบ Gzy Clear [Coarse] Filtration Media 15kg
ทรายแก้วแบบหยาบ Gzy Clear [Coarse] Filtration Media 15kg
 • 500.00 ฿
ทรายแก้วแบบละเอียด Gzy Clear [Fine] Filtration Media 15kg
ทรายแก้วแบบละเอียด Gzy Clear [Fine] Filtration Media 15kg
 • 500.00 ฿

SALE!

เทสต์คิทน้ำ
เทสต์คิทน้ำ
 • 340.00 ฿
 • 300.00 ฿

SALE!

Maxi Clear Skimmer Tablet 125g
Maxi Clear Skimmer Tablet 125g
 • 130.00 ฿
 • จาก 110.00 ฿
Water Hardener
Water Hardener
 • จาก 600.00 ฿
ที่แขวนอุปกรณ์ Hook heavy - duty hanger
ที่แขวนอุปกรณ์ Hook heavy - duty hanger
 • 99.00 ฿
ที่แขวนอุปกรณ์
ที่แขวนอุปกรณ์
 • 110.00 ฿

SALE!

เทสต์คิทรีฟิว
เทสต์คิทรีฟิว
 • 230.00 ฿
 • 200.00 ฿
เทอร์โมมิเตอร์
เทอร์โมมิเตอร์
 • 200.00 ฿

SALE!

แปรงขัดสระ 18 นิ้ว
แปรงขัดสระ 18 นิ้ว
 • 450.00 ฿
 • 400.00 ฿

หมด

Insta-TEST® 4 Plus
Insta-TEST® 4 Plus
 • 500.00 ฿

SALE!

pH UP 2kg
pH UP 2kg
 • 340.00 ฿
 • 300.00 ฿

SALE!

pH DOWN 3kg
pH DOWN 3kg
 • 560.00 ฿
 • 500.00 ฿
Metal Magnet 1ltr
Metal Magnet 1ltr
 • 800.00 ฿
Insta-TEST® Sodium Chloride (Salt) Test Strips
Insta-TEST® Sodium Chloride (Salt) Test Strips
 • 500.00 ฿
เมนเดรน 2"
เมนเดรน 2"
 • 810.00 ฿
หัวจ่ายน้ำติดผนัง eyeball 2" สระคอนกรีต
หัวจ่ายน้ำติดผนัง eyeball 2" สระคอนกรีต
 • 360.00 ฿
หัวต่อสายดูดตะกอน eyeball 2"
หัวต่อสายดูดตะกอน eyeball 2"
 • 250.00 ฿
UPVC Ball Foot Valve | ดับเบิ้ลบอลฟุตวาล์ว 2 นิ้ว
UPVC Ball Foot Valve | ดับเบิ้ลบอลฟุตวาล์ว 2 นิ้ว
 • 600.00 ฿
UPVC Double Union Spring Check Valve | ดับเบิ้ลยูเนี่ยนสปริงเช็ควาล์ว 1.5 นิ้ว
UPVC Double Union Spring Check Valve | ดับเบิ้ลยูเนี่ยนสปริงเช็ควาล์ว 1.5 นิ้ว
 • 600.00 ฿
UPVC Double Union Ball Valve | ดับเบิ้ล ยูเนี่ยนบอลวาล์ว 2 นิ้ว
UPVC Double Union Ball Valve | ดับเบิ้ล ยูเนี่ยนบอลวาล์ว 2 นิ้ว
 • 900.00 ฿
UPVC Double Union Ball Valve | ดับเบิ้ล ยูเนี่ยนบอลวาล์ว 1.5 นิ้ว
UPVC Double Union Ball Valve | ดับเบิ้ล ยูเนี่ยนบอลวาล์ว 1.5 นิ้ว
 • 500.00 ฿
UPVC Double Union Ball Valve | ดับเบิ้ล ยูเนี่ยนบอลวาล์ว 3/4 นิ้ว
UPVC Double Union Ball Valve | ดับเบิ้ล ยูเนี่ยนบอลวาล์ว 3/4 นิ้ว
 • 200.00 ฿
Insta-TEST® Cyanuric Acid Test Strips
Insta-TEST® Cyanuric Acid Test Strips
 • 600.00 ฿
Insta-TEST® 5 Plus
Insta-TEST® 5 Plus
 • 800.00 ฿
Chlorine Neutraliser
Chlorine Neutraliser
 • จาก 500.00 ฿
Stain Remover 1kg
Stain Remover 1kg
 • 900.00 ฿
Nil-Phos 1ltr
Nil-Phos 1ltr
 • 700.00 ฿

SALE!

Super Clear 1ltr
Super Clear 1ltr
 • 800.00 ฿
 • 700.00 ฿
Pool Shimmer 1ltr
Pool Shimmer 1ltr
 • 700.00 ฿
Sun Block
Sun Block
 • จาก 600.00 ฿

SALE!

Pool Floc 2kg
Pool Floc 2kg
 • 450.00 ฿
 • 400.00 ฿