ในสระว่ายน้ำ...มีอะไร?

เคยไหมคะ ไปว่ายน้ำโดยเฉพาะในสระว่ายน้ำสาธารณะแล้วกลับมามี อาการตาแดงบ้าง หูอักเสบ ผิวหนังอักเสบ ทั้งๆ ที่น้ำก็ดูใสดี

จากข้อมูลของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้พูดถึงแหล่งที่มาของสิ่งสกปรก สารปนเปื้อนและเชื้อโรคในสระว่ายน้ำ หากอยู่ในสัดส่วนที่ไม่เหมาะสมก็อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้งานได้

สารเคมีต่างๆ ในน้ำแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ

เคมีกลุ่มที่ทำหน้าที่เป็นสารฆ่าเชื้อ:

  • คลอรีน (Chlorine) ทั้งในรูปแบบของก้อนเข้มข้น (เข้มข้น 50% และ 90%) หรือคลอรีนน้ำ (คลอรีนเข้มข้น 10-15%)
  • ระบบ Salt Chlorinators (ระบบเกลือ) ที่ผลิตคลอรีนจากเกลือเข้มข้น ซึ่งจะปลอดภัยกับผิวหนังของผู้ใช้มากกว่าการใช้คลอรีน และระบบ Ionization ที่ใช้นาโนเทคโนโลยีคุณภาพสูงมาช่วยในการฆ่าเชื้อในสระว่ายน้ำ เป็นระบบที่ปลอดภัยไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้

เคมีกลุ่มที่ควบคุมสมดุลน้ำ:

  • ความเป็นกรด-ด่าง (pH)
  • อัลคาลินิตี้ (alkalinity)
  • ความกระด้าง (Hardness)
  • ปริมาณสารละลายรวม (TDS)
  • กรดไซยานูริค

สารเหล่านี้จะทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของสารฆ่าเชื้อ หากสมดุลน้ำไม่เหมาะสมถึงแม้จะเติมคลอรีนลงไปปริมาณมากแต่ก็ไม่สามารถฆ่าเชื้อได้แถมยังทำให้สระมีกลิ่นเหม็นและก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผู้ใช้

สมดุลของน้ำที่เหมาะสมยังช่วยรักษาโครงสร้างของสระไม่ให้ถูกกัดกร่อนโดยเฉพาะสระคอนกรีตและกระเบื้อง นอกจากนี้ยังไม่ทำให้ผิวและผมแห้งกระด้างอีกด้วย

การปรับสภาพน้ำหรือการดูแลสระว่ายน้ำจึงต้องทำควบคู่กันไปทั้งสารฆ่าเชื้อและสารควบคุมสมดุลน้ำการเติมสารเคมีเหล่านี้ในสัดส่วนที่เหมาะสมจะทำให้สระว่ายน้ำใส สะอาด และปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน